2014. július 9., szerda

30. A szenvedély tetőfokán (+18)


30. A szenvedély tetőfokán (+18)

Kétségbeesetten kapta szája elé a kezét. Ez nem történhet meg, lehetetlen. De aztán rádöbbent, hogy ez nem egy kicseszett tündérmese, a csuklója tele van vágásokkal, amiket öntudatlan állapotban tett saját magával és amiket Zayn pillanatokon belül megláthat, ha nem tesz ellene semmit. Ujjaival belekapaszkodott a pult szélébe és kétségbeesetten, zihálva szorította össze a szemeit, a fájdalom visszajött. Valaki visszavarrta azt, amit Elena pár perccel ezelőtt kivágott, de ami egykor megkönnyebbüléssel töltötte el, az most a haszontalanság érzésével telítette meg egész lényét. Megölhette volna magát, akkor legalább egy csekély értelme lett volna a vagdosásnak, gondolta magába, de akkor miért nem tette? Hisz itt volt a lehetősége rá. Megtehette volna, csupán egyetlen mélyreható csík meghúzásával, de mégis úgy érezte valami visszatartja és megakadályozza a halálban. Hisz ő akarta, aki irányította, akarta, de, nos, a sors ilyen véget szeretett volna írni ennek a fiatal szépségnek? Semmiképpen sem.

Ellie összeszorította a szemét, belekapaszkodott a pultba és kétségbeesve próbálta magát felhúzni, de tudta, hogy már mindegy. Kezébe szúró fájdalmat érzett a megerőltetéstől és csuklóján lassan végigcsordogáló vér újra beszínezte pólója sötét anyagát.

És abban a pillanatban Zayn is belépett. Sok mindent látott. A fal apró repedéseit. Egy - két véres törölközőt. Egy pengét. És egy nőt, akit alig ismert fel. Ajkai döbbenten elnyíltak és kapkodva vette a levegőt, ahogy látta, hogy barátnője zokogva dönti fejét felhúzott térdeire. Lejátszódott előtte minden,pont, mint sok sok évvel ezelőtt, amikor ugyanilyen kétségbeesetten állt az ajtóba, de avval a különbséggel, hogy akkor hosszú, szőke tincsek terültek szét vékony lábakon. Íriszeibe fájdalom csillant, és néhány pillanatra lehunyta, majd térdeire esve érezte meg első könnycseppjeit végigszáguldozni arcának mezein.

- Miért? – emelte fel a fejét dühösen – Mi a francért, Ellie? Szólalj már meg, az Istenért!

Felkapott egy viszonylag tiszta törölközőt és a csap alá helyezve itatta át vízzel, miután megelégelte a hallgatást és a nő kínzó zokogását. Összeszorította szemeit és újra látta maga előtt Melissa – t és mellette Elliet, jól tudta, most már egy másik rémálom is belefészkelődött agyának rejtett zugaiba, pont, mikor úgy érezte, sikerült már túllépni az előző történéseken. Elzárta a csapot, leguggolt és sóhajtva simított végig a zokogó nő kócos hajkoronáján – Ne sírj, kérlek, Édesem, minden rendbe fog jönni! Hidd el!

Puszit hintett Ellie barna tincsi közé, míg óvatosan elvette a nő kezét hasáról és combjára fektetve mosta le róla tehetetlenül a vörös folyadékot. De gondolatai közé befészkelődött számtalan kérdés és nem hitte, hogy egyszer ennyire mélyen fogja látni a lányt, akibe ennyi idő után szerelembe tudott esni.  Nem voltak sokan előtte, de Melissa halála óta úgy érezte, ő az egyetlen biztos pont, akibe kapaszkodni tud, ő az, akinek bármelyik pillanatban feltenné az a bizonyos kérdést és látná menyasszonyi ruhába. Ő az, akinek bármelyik pillanatban azt mondaná, hogy legyen közös gyerekünk, akár még most is, habár tudta, hogy a dolgok túl bonyolultak ahhoz, hogy mindez most rögtön megtörténjen. És akkor még elképzelni sem tudta, hogy mennyire.

Nem tudta, hogy pár nap múlva a dolgok már egészen másak lesznek és egyetlen híradás teljesen felbolygatja mindkettejük életét, mindaddig, míg szerelmük raktára lassan kifogyóba lesz…

- Nem lesz semmi sem rendben! – kapta fel a fejét levegőt kapkodva Ellie. Semmi. Zayn összeráncolta a homlokát és kissé zavartan belenézett a sötétkék szempárba, amiből csak kétségbeesést és fájdalmat volt képes kiolvasni. – El fogsz hagyni – bukott ki a nőből zokogva és a férfi döbbenten helyezte kezét térdére.

Mi a franc? Kereste Elena tekintetét, de ő elrejtette világos arcát nedvességtől enyhén hullámos tincsei mögé és lejjebb csúszva ültében, szájához kapta másik kezét, hogy tompítani tudja keserves sírásának feltörő hangjait. Közelebb vonta Ellie testét az övéhez és óvatosan, mintha csak egy porcelánbaba lenne, sóhajtva az ölébe húzta. Mellkasának döntötte homlokát és suttogva elismételte – El fogsz hagyni. Tudom, hogy ha mindent meg tudsz, magamra hagysz és kiszeretsz belőlem, nem engeded, hogy Hanna – val legyek és találsz magadnak egy tökéletes nőt, valaki olyat, aki megérdemel téged.

Zayn dühösen megrázta a fejét és magához szorította a remegő testet, nem tudta elhinni, hogy a szőkeség és ő mennyire hasonlítanak egymásban, mégis milyen sok dologban különböznek. És tudta, hogy megtalálta, amit mindig is keresett a gyász óta, azt az arany középutat, ahol meglelte Melissa egyes darabkáit és ellenük meglelte az elegendő másformákat is egy olyan személyben, akiben sosem gondolta volna. Legalábbis jó pár éve biztos nem.

- Ne beszélj butaságokat – lehelte mérgesen a férfi és kezeibe tartva a vékony, pihekönnyű nőt villámsebességgel felállt ültéből és Elena ölébe ejtve a nedves törölközőt kilépett a fürdőből. Érezte az erőtlen karok enyhe szorítását a nyakán és kezei közt a meglepettségében megmerevedett testet, de csak csalódottan megrázta a fejét. Még mindig nem tudta elhinni mi történt. Lefektette a  nőt a puha, takarókkal és párnákkal bevont ágyra és felnézett zavart arckifejezést mutató orcájára.

A Ellie megköszörülte a torkát és kissé rekedt hangon megszólalt – Zayn, mit csin…? – Megpróbált felülni, de a férfi határozottan jelezte néhány fejrázással, hogy ne tegye és a hasára fektette a kezét. Hosszú percekig elvesztek egymás tekintetében, míg Ellie közelebb húzta Zayn arcát a sajátjához és gyengéden összeforrtak ajkaik egy mámorító csókban. Testük minden pontján végigszaladt a bizsergető forróság, kiáltozva valami sokkal felemelőbbért és gyönyörűért. A nő elvált az édes csóktól, ujjaival lusta, mozdulatokkal körberajzolt egy egy tetoválást, miközben mellkasuk egymáshoz simult. Lélegzetvételei szaporábbak lettek, ahogy nézte, amint Zayn kezei bebarangolják combjának és hasának mindenegyes pontját és abban a pillanatban, ha csak rövid időre is, de elfelejtett mindent, mert vágyakozó érintései közt felfedte azt a szeretetet, amire neki most a legnagyobb szüksége volt. Megfogta a férfi testre feszülő pólóját és gyors mozdulattal átbújtatta a fején, majd a sötét anyagot az ágy mellé dobva követelőzően megcsókolta barátja ajkait. Néhány pillanatba telt, míg Zayn követni tudta a nő egyre vadabb mozdulatait és csók közben kigombolta kék farmernadrágját és oldalán megpihentette kezeit. Ellie ezt akarta, ezekre a heves és forró tettekre volt szüksége, hogy tudja, él, míg a férfi morogva harapott duzzadt ajkába és felülve közelebb vonta magához barátnőjét. Aztán, mintha csak rádöbbent volna buzgó érintéseire és lángoló tetteire, összeszorított szemekkel, pihegve hajtotta fejét a másik vállára.

- Sajnálom Édes, csak – sóhajtott – néhány pillanatra elvesztettem a fejemet. Ne haragudj! – Csókokkal hintette be a nő vállát, látta, amint mellkasa kontrollálatlanul emelkedik és süllyed és újra meg újra emlékeztetnie kellett magát a gyengédségre, amit minden lány megérdemel.

- Ne – Ellie nyafogva tolta el magától Zaynt – kérlek, csak most az egyszer veszítsd el a fejed! – Nézte, ahogy a férfi értetlenül összeráncolja a homlokát és ő végigsimított sercegő borostával beborított arcán, mielőtt elrejtette a világ elől kék íriszeit. Határozott volt és céltudatos, ráadásul tudta, milyen nehéz visszafognia magát Zaynnek, hogy ne hatoljon bele azonnal a testébe, érezte a belőle áradó, felgyülemlett feszültséget és frusztrációt. -  Én se gondoltam, hogy valamikor ezt fogom kérni, sőt, lassan könyörgök még hevesebb és akaratosabb érintésekért, de, ah, ez hülyeség – nevetett fel kínosan és zavartan megrázva a fejét, visszahanyatlott a párnákra, – jézusom, csak felejtsd el, amit mondtam az előbb – tette kezeit arca elé.

Zayn kényelmesen a nő felhúzott lábai közé fészkelte magát és mosolyogva lassú köröket írt le a nő lapos hasán, aki ennek következtében megremegett és aprót ugrott. A füléhez hajolt és kajánul somolyogva megszólalt. Visszafojtotta nevetését, amint érzékelte, hogy puszta leheletétől Ellie - n végigfut a libabőr – Szóval, azt szeretnéd, ha keményebb lennék és hevesebb? Hm, Kicsim, ezt akarod? – simította egyre feljebb a kék ujjatlanát- Csak mondd, mit szeretnél, és én megteszem!

- Igen, azt akarom, hogy – kínosan sóhajtott – durvább legyél – csúszott ki ajkain és kitágult szemekkel kapta szája elé kezét. Kifújta a bent tartott levegőt és félve nézett fel. – Én nem akarom, hogy…hogy másképp nézz rám, kérlek, csak – Zayn pimaszul mosolyogva megforgatta a szemeit és kezei közé fogva arcát egy mély, szenvedélyes csókkal elhallgattatta.

- El se kezd, oké? – Végigsimított arcán, nyakán, pólóval borított mellkasán le, egészen a köldökéig, majd fel a kék anyagik és egy gyors mozdulattal átsegítette a feje fölött, majd eldobta. Érezte, hogy nemi szerve kitörni készül, már csak a gondolattól is, hogy ez a – számára – tökéletesség nem sokára újra minden porcikájával az övé lesz és a boldogság hullámait fogja szétárasztani benne a gyönyörrel összevetve. Rekedtes nyögés tőrt elő ajkai közül, miközben belecsókolt dús keblei közé, abban a rohadt szexi csipkés melltartóban volt, amitől a mellei még nagyobbnak tűnnek és úgy érezte, pillanatokon belül széthasad a nadrágja. Ezt meglátva Ellie kihívóan felhúzta szemöldökét és kigombolta a férfi nadrágját, majd várt, hogy lerugdossa magáról és újra minden figyelmét neki szentelje. Meglepetten felnyögött, ahogy Zayn a hasára fordította és csípőjénél fogva felültette, így sarkain ült, miközben barátja hátához simult.

- Te soha nem fogod elhinni valójában mennyire gyönyörű vagy. Mert – zihált – basszus, egy istennő vagy – rázta meg a fejét hitetlenül és apró, szeretetteljes csókokkal árasztotta el vállát, nyakát, arcát, majd a vigyorgó nő ajkához érve vadul bekebelezte száját. Nyelveik táncra hívták egymást, Zayn szorítása erősödött a vékony csípőn és hirtelen áttért melleire, Ellie mély sóhajt hallatott, amint a férfi elkezdte gyúrni kebleit, miközben ő vállára hajtotta a fejét és elnyílt ajkakkal pihegett. – Imádlak – suttogott, miközben mellkasa megemelkedett és Zayn szintén behajlított térdeire rakta kezeit. Érezte, férfi mély, kissé rekedtes nevetésének hullámai végigszaladnak a hátán, ettől újra libabőrt előidézve és tudta, hogy ilyen szenvedélyes, mégis szeretetteljes együttlétet, ami előttük állt, még soha nem élt át.

- Én is szeretlek, Kicsim. – Látta, amint Ellie szemei kipattantak és Zayn visszanyomta egyeletlenül emelkedő, majd süllyedő mellkasát a sajátjához és halkan megszólalt – Shh, csak én vagyok az és tudod, hogy soha nem tennék olyat, amit te nem kedvelnél, vagy esetleg fájna. Bízz bennem El! – És a nő meg is tette, figyelte, hogy a kalandozó kezek végigzongoráznak derekán és jobb kéz elmerül a nadrágjában. Hasa összezsugorodott és a levegőt élesen beszívta, amint megérezte Zayn ujjait csipkés franciabugyijában, amint csiklójára tapadnak és gyors, intenzív mozdulatokkal taszítják a gyönyör végső kapujába. Egyik kezével tehetetlenül markolta Zayn melleit kényeztető karját, míg a másikkal enyhén előredőlt és, a már így is összegyűrt lepedőt szorongatta markában. – Áhh – sikkantott – el fogok menni.

- Nem, nem most – húzta ki abban a pillanatban a férfi ujjait a farmernadrágból és nevetve nézte a nyafogó nőt, akit gyors mozdulattal hasára döntött és az ágy elé lépett. Megfogta Elena gatyáját és kisebb kínszenvedések árán, de sikeresen lehámozta róla. Fel akart ülni, hogy ő is kényeztesse Zaynt, de ő a hátánál óvatos, mégis roppant határozott mozdulattal visszanyomta az ágyra – Tudom, hogy mit szeretnél csinálni, de hidd el, már így is eléggé kivagyok, ha hozzám érsz, két másodperc alatt végem. És a francba is, egyáltalán nem viccelek! – húzta le magáról gyors és durva mozdulatokkal alsónadrágját. Ellie feljebb nyomta magát, kezeire támaszkodott és beharapott ajkaival játszadozva vezette végig pillantását Zayn izmos testén. Tudta, hogy mostanában is eleget edz és ez jócskán meglátszódott rajta, de persze pont annyira, hogy az ne legyen túl sok és igényes legyen. Látta, hogy izmos karja megfeszül, ahogy merevedésére helyezte saját kezét és húzott egy – kettőt az érzékeny bőrön – Istenem, csak ne nézz így, cseszd meg El!

Ő is végigvezette sötét íriszeit barátnője testén, vékony, hosszú lábain, tökéletes, formás fenekén, amit mindössze egy apró csipkecsoda takart és úgy érezte ekkor elszakadt az a bizonyos madzag. – Ülj fel úgy, ahogy az előbb voltál, háttal nekem!

Ellie vonakodva bár, de megtette – Zayn – fújta ki a levegőt, mikor zavartan beletúrt a hajába – ugye..ugye nem hátulról akarod csinálni vagyis, érted?!

- Nyugalom Szerelmem, nem, de engedd el magad, rendben? Élvezni fogod! – A fehérneműalsó pillanatokon belül lekerült a nő testéről, aki elfordította fejét és újra meg újra megostromolta a férfi kívánatos ajkait. Érezte a nyomás nemi szervénél és hangos, vonzó nyögés tőrt elő szájából, amint belehatolta férfi.  Zayn nyaka köré fonta kezét és beletúrt hajába, míg ő egyre gyorsabb tempóra kapcsolt, hihetetlen érzés volt. Testüket minta csak egymásnak teremtették volna, folyamatosan a másik nevét mormolták és az isteni érzés lassan úrrá lett Ellie testén is, aki nem tudta már kontrollálni önmagát, a sikolyok élesen és vágyakozva kiabáltak még többért és többért. A mormogások mély hangja zengte be a kicsi szobát és már mind a kettejük túljutott azon a ponton, hogy bármi féle érdeklődést is mutasson a szomszéd szobákban nyaralók felé. Csak remélni tudták, hogy jelenleg a tengerparton tartózkodnak és nem éppen őket hallgatják botránkozva, de aztán ez végképp nem érdekelte őket. Zayn sötét, csillogó szemeit végig a nőn tartotta, hozzá préselődött hátához és még keményebben és még észvesztőbben tolt, kezét Elena csiklójára vezette és gyors, durva mozdulatokkal kezdett az ingerlésbe. Hallotta, amint lélegzete elakad, látta, hogy ujjai kétségbeesetten markolják a lepedőt és a vékony takarót, miközben teste előredőlt, de Zayn másik karjával megtartotta és finoman belemarkolt melleibe. Tudta, hogy mire van szüksége Ellienek, tudta, hogy mennyi durvaságot és hevességet bír el és sose lépte át azt a bizonyos határt, hiába érezte, hogy pillanatokon belül megőrül.

A férfi vállára helyezte fejét és szemeit összekapcsolta az övével – Nem bírom – préselte ki ajkain, - el fogok menni – zihálva mélyesztette körmeit a tarkójába és érezte, ahogy a csodálatos gyönyör lassan hatalmába keríti. Zayn végig a nő arcán tartotta pillantását, ez volt a legjobb; végignézni, hogy az orgazmus végigsuhan rajta, nedves ajkai elnyílnak és kék íriszei kissé kábán belemélyednek a sötétbarnákba. És ebben a másodpercben ő is átélte a gyönyört, érezte, amint teste darabjaira hull és hangos morgása Ellie nyakába fúlt el. Percekig pihegtek, miközben édes csókokat váltottak, majd a férfi kihúzódott testéből, óvatosan lefektette a nőt és végigcsókolva egész testét nyugtatta meg fáradt végtagjait. Lepihent mellé és finoman mellkasára fektette a nő fejét, tisztában volt vele, hogy egy fontos beszélgetés még mindig nincs letudva. Elena is tudta.

 És az aggodalma újra visszatért.

2 megjegyzés:

  1. hellóó, nagyon tetszett ez a rész is kiváncsi vagyok mi lesz a vége.
    imádlak és várom a kövit!! <333

    VálaszTörlés
  2. Szia, nagyon szépen köszönöm <3

    VálaszTörlés